Odpady komunalne, odbiór odpadów
Wodociągi, dostarczanie wody na terenie gminy
Kanalizacja, asenizacja, odbieranie ścieków